Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE Nr 29/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie powołania w WITD w Lublinie Zespołu do typowania podmiotów do kontroli przedsiębiorstw.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 4 grudnia 2013 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 30A Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie wyznaczenia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego.

ZARZĄDZENIE Nr 27/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 2 grudnia 2013 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE Nr 19/2013 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie
z dnia 21 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania w WITD w Lublinie Zespołu do koordynowania działań polegających na przygotowaniu procesu i wdrożeniu systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją w WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE Nr 18/2013 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie
z dnia 24 lipca 2013 r.

zmieniające Zarządzenie Nr 12/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie zasad gospodarowania środkami transportowymi, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa dla środków transportu należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

Zarządzenie Nr 13/2013 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 22 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na lata 2013-2015 oraz systemu motywowania pracowników w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 12/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 18 kwietnia 2013 r.
w sprawie ustalenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 11/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 1 marca 2013 r.
w sprwie procedur kontroli wydatków racjonalnego gospodarowania środkami budżetowymi w zakresie korzystania przez pracowników z komórkowych telefnów służbowych WITD w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 10/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 6/2011 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych uregulowań do instrukcji kancelaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 8/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 12 lutego 2013 r.
zmieniające zarządzenie nr 6/2011 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie wprowadzenia dodatkowych uregulowań do instrukcji kancelaryjnej WojewódzkiegoInspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 6/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 6 lutego 2013 r.
w sprawie powołania Rzecznika Dyscyplinarnego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie określenia misji i celów Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie oraz wykazu zadań wrażliwych wraz z identyfikacją i analizą ryzyk oraz zastosowanymi mechanizmami ich kontroli w 2013 roku.

ZARZĄDZENIE NR 4/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 3/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie ustalenia planu kontroli wewnętrznej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 2/2013 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 9 stycznia 2013 r.
w sprawie archiwizacji oraz sposobu przekazywania danych z zapisów urządzeń rejestrujących i tachografu cyfrowego pobranych podczas kontoli obowiązujących w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 35/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 20 grudnia 2012 r.
w sprawie powołania Zespołu Konsultacyjno-Doradczego przy Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie ustalenia procedury palnowania i wykonania budżetu zadaniowego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 31/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 listopada 2012 r.
w sprawie wprowadzenia procedury polityki szkoleniowej oraz indywidualnego programu rozwoju zawodowego dla pracowników będących w korpusie służby cywilnej zatrudnionych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 28/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 27 listopada 2012 r.
w sprawie procedury naboru na stanowiska w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 27/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 15 października 2012 r.
zmieniające zarządzenie Nr 10/2012 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu Dokumentów w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 26/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 15 października 2012 r.
zmieniające:
- zarządzenie Nr 20/2010 Lubelskiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 31 maja 2010 r. wsprawie powołania systemu stałego dyżuru w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie
- zarzadzene Nr 24/2011 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 21 lipca 2011 r. wprowadzajace zmiany do Instrukcji Stałego Dyżuru w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie stanowiacej załącznik nr 1 do zarzadzenia Nr 20/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 31 maja 2010 r. w sprawie powołania systemu stałego dyżuru w Wojewódzkim Inspektoracie Transporu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 25/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 27 sierpnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie Nr 1/2012 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 02.01.2012 r. w sprawie zasad przyznawania miesięcznego dodatku inspekcyjnego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 23/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 1 sierpnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla WITD w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 21/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 maja 2012 r.
zmieniające:
- Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4/2012 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 24.01.2012 r. dotyczące wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie;
- zarządzenie Nr 18/2011 Lubelsiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie z dnia 06.05.2011 r. w sprawie powołania zespołu wartościujacego stanowiska pracy w służbie cywilnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 20/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 30 maja 2012 r.
zmieniające zarzadzenie Nr 10/2012 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu Dokumentów w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 19/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 25 maja 2012 r.
w sparawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród pieniężnych pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia procedur i terminów archiwizacji zarejestrowanych przez wideo rejestratory będące na wyposażeniu pojazdów służbowych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 13 kwietnia 2012 r.
w sparawie przyznania środków czystości pracownikom Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie wykonującym czynności kontrolne na drodze.

ZARZĄDZENIE NR 14/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania środkami transportowymi, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zuzycia paliwa dla środków transportu należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 12/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 2 marca 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 10/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 1 marca 2012 r.
w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu Dokumentów w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 9/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 27 luty 2012 r.
w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających spełnianie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu.

ZARZĄDZENIE NR 8/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 23 luty 2012 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczania inspektorów z pobranej gotówki z tytułu kaucji, nałożonych kar drogą administracyjną i grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych gotówkowych przy uzyciu sejfu wrzutowego obowiązującej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 24 stycznia 2012 r.
dotyczące wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie na 2012r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 29 listopada 2011 r.
w sprawie powołania Stałej Komisji do oceny przydatnościdodalszego użytkowania składników majątku ruchomego w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 27/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 listopada 2011 r.
w sprawie powołania pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 24/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 lipca 2011 r.
wprowadzenie zmainy Instrukcji Stałego Dyżuru w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 20/2010 z dnia 31 maja 2010r. w sprawie powołania systemu stałego dyżuru w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 30 maja 2011 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 18/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 6 maja 2011 r.
w sprawie powołania zespołu wartościującego stanowiska pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 17/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 5 maja 2011 r.
w sprawie wprowadzenia obowiązku uzyskania stosownej zgody Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie na podejmowanie dodatkowego zatrudnienia i zajęć zarobkowych polegajacych na prowadzeniu szkoleń dla podmiotów zewnętrznych przez pracowników korpusu służby cywilnej w WITD w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 16/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 13 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki Jakości Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 12/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Polityki antykorupcyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 11/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 14 lutego 2011 r.
w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSb w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 10/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 8/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 9 lutego 2011 r.
w sprawie wprowadzania zmian w Zarz adzeniu Nr 30A Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego z dnia 8 lipca 2010r. w sprawiwe wyznaczenia w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego.

ZARZĄDZENIE NR 6/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 7 stycznia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia dodatkowych uregulowań doinstrukcji kancelaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 5/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie wprowadzenia Planu ochrony informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 4/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 stycznia 2011 r.
w sprawie powołania stałejKomisji likwidacyjnej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 3/2011 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 17 stycznia 2011 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień piblicznych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 55/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 2 zarządzenia nr 25/2010 Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublnie zdnia 31 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej, Instrukcji inwentaryzacyjnej.

ZARZĄDZENIE NR 54/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami rzeczowymi w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 53/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 29 grudnia 2010 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 52/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji rozliczania się inspektorów z pobranej gotówki z tytułu nałożonych kar drogą administracyjną i grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych gotówkowych przy użyciu sejfu wrzutowego obowiązujacej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 50/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych za uszkodzone mienie.

ZARZĄDZENIE NR 49/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 21 grudnia 2010 r.
w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłatach kar pieniężnych nałożonych w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

ZARZĄDZENIE NR 47/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 14 grudnia 2010 r.
w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Lublinie celem przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 46/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 07 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 29/2009 z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uregulowania zasad pozostawania pracowników po godzinach pracy w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie.

ZARZĄDZENIE NR 44/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 07 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzania zmian w zarządzeniu Nr 10/2006 z dnia 27 marca 2006r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalnści lobbingowej.

ZARZĄDZENIE NR 38/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 5/2010 z dnia 15 maja 2010 r. Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego dotyczącym wprowadzenia wewnętrznego programu rozliczenia kosztów pracy pojazdów służbowych oraz agregatów proądotwórczych w arkuszu kalkulacyjnym Excel w WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 37/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 19 października 2010 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010

ZARZĄDZENIE NR 36/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 10 września 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przeprowadzenia służby przygotowawczej w WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 30A/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie wyznaczenia w WITD w Lublinie Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego

ZARZĄDZENIE NR 30/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w WITD w Lublinie

STATUT WITD W LUBLINIE

ZARZĄDZENIE NR 29/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 czerwca 2010 r.
w sprawie zasad oraz wysokości zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujący wzrok dla pracowników WITD w Lublinie
zatrudnionych na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

ZARZĄDZENIE NR 28/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 29 czerwca 2010 r.
w sprawie regulaminu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 27/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 23 czerwca 2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli zarządczej w WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 25/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 maja 2010 r.
dotyczące wprowadzenia instrukcji dotyczącej gospodarki kasowej
Instrukcji inwentaryzacyjnej

ZARZĄDZENIE NR 24/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 maja 2010 r.
dotyczące wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych

ZARZĄDZENIE NR 22/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie zamieszczania i bieżącej aktualizacji informacji udostępnionych w BIP oraz na stronie internetowej WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 21/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie uchylenia niektórych zarządzeń Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 20/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie powaołania systemu stałego dyżuru w WITD w Lublinie

ZADANIA DOTYCZĄCE PROCEDUR STOSOWANIA PRZEPISÓW K.P.A. W TRAKCIE PROWADZONYCH POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH PRZEZ INSPEKTORÓW W WITD W LUBLINIE

ZARZĄDZENIE NR 17/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 20 kwietnia 2010 r.
w sprawie nadania Regulaminu Pracy WITD w Lublinie

REGULAMIN ORAGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE
z dnia 24 maja 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 13/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 12/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 08 kwietnia 2010 r.
w sprawie zasad gospodarowania środkami transportowymi, gospodarki paliwami płynnymi oraz ustalenia norm zużycia paliwa dla środków transportu należących do WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 11/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 06 kwietnia 2010 r.
w sprawie zasad przechowywania, pobierania i zdawania przez inspektorów broni palnej krótkiej oraz użycia przez inspektorów środków przymusu bezpośredniego i broni palnej krótkiej a także postępowania przed i po ich użyciu obowiązujące inspektorów transportu drogowego w WITD w Lublinie

WYTYCZNE LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE STOSOWANIA ZAPISÓW ART 92 a pkt 1 – 5 UTD

ZARZĄDZENIE NR 5/2010 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 15 lutego 2010 r.
w sprawie wprowadzenia wewnętrznego programu rozliczeń kosztów pracy pojazdów służbowych oraz agregatów prądotwórczych w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL w

ZARZĄDZENIE NR 3/10 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 29 stycznia 2010 r.
w sprawie zasad korzystania ze służbowych telefonów stacjonarnych w WITD w Lublinie

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD PINIĘŻNYCH PRACOWNIKOM WITD W LUBLINIE ZA SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY ZAWODOWEJ

REGULAMIN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTROTU TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE

REGULAMIN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTROTU TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE – załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE O ZAPOZNANIU SIĘ Z REGULAMINEM PRACY

REGULAMIN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTROTU TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE – załącznik nr 2
KARTA OBIEGOWA

REGULAMIN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTROTU TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE – załącznik nr 3
INFORMACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZUJĄCYCH UREGULOWAŃ PRAWNYCH W ZAKRESIE RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU

REGULAMIN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTROTU TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE – załącznik nr 4
OŚWIADCZENIE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA PODSTAWIE USTAWY O SŁUŻBIE CYWILNEJ

REGULAMIN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTROTU TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE – załącznik nr 5
OŚWIADCZENIE DLA PRACOWNIKÓW NIE BĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ

REGULAMIN PRACY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTROTU TRANSPORTU DROGOWEGO W LUBLINIE – załącznik nr 6
WYKAZ PRAC WZBRONIONYCH KOBIETOM

ZARZĄDZENIE NR 31/2009 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 28 grudnia 2009 r.
w sprawie wprowadzenia programu finansowo księgowego oraz kadry i płace w WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 29/2009 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 17 grudnia 2009 r.
w sprawie uregulowania zasad pozostawania pracowników po godzinach pracy w siedzibie WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 26/2009 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 22 października 2009 r.
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 25/2008 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 26 maja 2008 r.
w sprawie uregulowania zasad oddalania się z miejsca pracy w czasie pracy przez pracowników Inspektoratu w Lublinie oraz procedur udzielania urlopów obowiązujących w WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 11/2008 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 12 marca 2008 r.
w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych uzyskiwanych z tytułu opłat egzaminacyjnych w WITD w Lublinie

ZARZĄDZENIE NR 3/2007 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 16 kwietnia 2007 r.
w sprawie stanowisk pracy na których pracownikom WITD przysługują napoje,oraz przydziału i zasad wydawania napojów

ZARZĄDZENIE NR 10/2006 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 27 marca 2006 r.
w sprawie sposobu postępowania w WITD w Lublinie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej

ZARZĄDZENIE NR 7/2005 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 10 marca 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2005 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 07 lipca 2005 r.
w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

ZARZĄDZENIE NR 7/2004 LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 09 marca 2004 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego WITD w Lublinie oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwlną.

ZARZĄDZENIE NR 20 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 24 stycznia 2002 r.
w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie

INSTRUKACHA ARCHIWALNA

INSTRUKACHA KANCELARYJNA