Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Lublinie

Charakterystyka ilościowa i tematyczna załatwionych skarg i wniosków, jakie wpłyneły do siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Lublinie w 2013 r.